Chính Sách Bảo Mật

Cám ơn bạn đã truy cập vào website www.vuakhuyenmai.vn (sau đây được hiểu là website hoặc Vua Khuyến Mãi). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính Sách Bảo Mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính Sách Bảo Mật sẽ giải thích cách thức chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập được có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi thông qua website. Khi truy cập website, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Chúng tôi có thể điều chỉnh lại Chính Sách Bảo Mật này để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, trong cách thức thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi, trong các tính năng trên website của chúng tôi. Nếu có những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó và ngày hiệu lực trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập website thường xuyên để chúng tôi có thể thông báo các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website. Thông tin có thể bao gồm tên, email, địa chỉ Facebook, Google hoặc Twitter (nếu bạn đăng nhập qua các mạng xã hội này). Chúng tôi cũng thu thập thông tin không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ IP, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn trên website này. Xin lưu ý, thông tin này không có khả năng xác định cá nhân.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ được bảo vệ và sử dụng để tối ưu các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

  • Đăng nhập nhanh chóng hơn nhờ cookie
  • Gửi email đến bạn những thông tin khuyến mãi đáng chú ý, những thay đổi mới trên website và trong dịch vụ của chúng tôi
  • Hệ thống theo dõi hành vi của người dùng được chúng tôi sử dụng trên kênh Hiển Thị Quảng Cáo có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo.
  • Vua Khuyến Mãi và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể sử dụng cookies của Google Analytics hoặc cookies của bên thứ ba (như DoubleClick) để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo dựa trên lần truy cập website của người dùng trong quá khứ.
  • Chúng tôi có thể tổ chức các cuộc thi hoặc trò chơi và sẽ sử dụng thông tin cá nhân để thông báo người chiến thắng và quảng cáo. Khi đăng ký tham gia, bạn sẽ được cung cấp chi tiết về thể lệ và điều khoản của các cuộc thi hoặc trò chơi này.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Trong khuôn khổ Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước, trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

SỬ DỤNG COOKIE

Cookie là những phần mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một trang web ghi nhớ thông tin về việc truy cập của người dùng đó. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập trang web. Chúng tôi dùng cookie để tiện cho bạn vào website (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào đăng tin khuyến mãi mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của mình) và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về bạn (ví dụ: mục tiêu quảng cáo). Bạn có thể ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc xoá bỏ tất cả cookie thông qua phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt. Nếu bạn vô hiệu cookies, bạn có thể không truy cập được những chức năng hay tính năng quan trọng của website này và việc sử dụng website có thể bị hạn chế. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của chúng tôi là cookie không lưu bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và không chứa virus.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra trở ngại cho Vua Khuyến Mãi trong việc mở tài khoản, duy trì tài khoản hay cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.